BrukerRådet

Brukerrådet ved Krystallen Treffsenter.

Vi oppfordrer alle brukerne til å benytte seg av

Kassen til Brukerrådet som henger ved inngangsdøra.


Her kan dere komme med innspill – ris og ros – vi vil gjerne ha det skriftlig.


Men dere kan selvfølgelig henvende dere til oss i brukerrådet

og vi formidler det videre.


Brukerrådet har følgende medlemmer:Ledere:

    • Kirsti Dahl tlf: 906 39 042
    • Per Arne Stalheim


Medlemmer: 

    • Vigdis Juland tlf: 992 67 648
    • Lill OrveiSom sekretær fungerer daglig leder.