BrukerRådet

Brukerrådet ved Krystallen Treffsenter.

Etter valg januar 2016 består Brukerrådet av følgende:


Leder:        Jan Schou       tlf:   908 57 224


  Medlemmer:        Lilli Rapstad     tlf:   416 53 734

     Per Hillmann    tlf:   924 97 573

                                 Vigdis Juland    tlf:   992 67 648


Som sekretær fungerer daglig leder Kristin Knudsen.


Vi oppfordrer alle brukerne til å benytte seg av

kassen til Brukerrådet som henger ved inngangsdøra.

Her kan dere komme med innspill – ris og ros – vi vil gjerne ha det skriftlig.

Men dere kan selvfølgelig henvende dere til oss i brukerrådet

og vi formidler det videre.